Gå direkte til Akvarelkredsens webside

Formål

  • At udbrede interesse for og kendskab til akvarelkunsten
  • At orientere om udstillinger, kurser, undervisningsmateriale mv
  • At opbygge et netværk for udøvere af akvarelkunsten

Opbygning
Dette er ikke en forening, men et interesseforum. Medlemmerne kan bruge AKVARELKREDSEN som “opslagstavle” og videregive informationer af interesse for ligesindede. AKVARELKREDSEN kan ikke gøres ansvarlig for rigtigheden af informationerne mv.

Nyhedsbrev
Nyheder udsendes pr email til de personer, der har tilmeldt sig mailinglisten. Samtidig lægges informationerne på websiden www.bricksite.com/akvarelkredsen. Jeg modtager meget gerne indlæg pr email fra medlemmerne men vil dog forbeholde mig ret til at forkorte eller frasortere indlæg

Gebyr
Der er intet gebyr, foranlediget af at al kommunikation foregår pr. email/internet. Al arbejdet foregår på frivillig og ulønnet basis

Medlemmer
Alle kan optages som medlem. Der er ingen adgangskriterier og ingen begrænsninger.

Indmeldelse
Send en email til  mg-service@mail.dk – husk emne – eller tilmeld dig via dette link.

Redaktør
Marianne Gross