Som skribent for Nordiska Akvarellsällskapets medlemsblad akvarellen skriv