Som skribent for Nordiska Akvarellsällskapets medlemsblad akvarellen skriver jeg arti